header

Industri och maskinanläggningar

Under våra 17 verksamma år har vi på Tvåman El främst arbetat inom industrin. Långvariga samarbeten med gruv-, trä- och metallföretag har gett oss erfarenhet av dessa miljöer, tekniker och arbetssätt. Vi har lärt oss att anpassa vårt arbete efter dessa företags egen verksamhet.    

Datanät

Datanät är något som blir allt viktigare inom många företags verksamhet idag, och har ofta en central roll i kommunikationen inom ett företag . Datanät används i många fall även för att styra viktiga funktioner och för att övervaka system. Vi hjälper ditt företag att få ett tillförlitligt datanät som lever upp till de krav som ställs inom er verksamhet.

Brandlarmsanläggningar

Vi på Tvåman El erbjuder även installation av brandlarmsanläggningar. Vi lägger stor vikt vid att följa de regler och lagar som finns kring brandlarm för att kunna garantera våra kunder högsta säkerhet. Vi hjälper dig att skydda ditt företags tillgångar från oväntade bränder. Vi anpassar utformningen av larmet efter er verksamhet och era lokaler för att på bästa sätt hålla dina medarbetare och din verksamhet trygga.  

Bostadsinstallationer

Hos oss på Tvåman El kan du även få hjälp med elinstallationer i bostäder och lokaler. Att ha fungerade el och belysning i bostäder och andra lokaler är ett grundläggande krav för de flesta i dagens samhälle. Vi har kapacitet att ta oss an större byggnadsprojekt och ombyggnationer.  

Ställverksmontage

Vi erbjuder även ställverksmontage. Vi sätter alltid personsäkerheteni fokus och arbetar efter de säkerhetsregler som finns. Vi tar fram en lösning som passar just er verksamhet och ger er en slutprodukt som är pålitlig. Monteringen anpassas efter era krav och förutsättningar.  

Högspänningsmontage

Många industrier tar in högspänning för att sedan själva omvandla den till den nivån verksamheten kräver. Att arbeta inom stora industrier har gett oss många års erfarenhet av arbete med högspänning och vi vet vilka risker och krav som arbetet medför.  

Apparatskåpsbyggnation

Apparatskåpsbyggnation är ännu en tjänst som vi på Tvåman El erbjuder, och som vi har lång erfarenhet av att arbeta med. Vi arbetar med alla typer av apparatskåp och kan garantera en slutprodukt som både uppfyller era funktionella men även säkerhetsmässiga krav.  

Felsökning

Felsökning av system och elanläggningar är något vi är vana vid att utföra. Att metodiskt arbeta för att hitta orsaken till ett fel och sedan lösa problemet är något vi ofta arbetar med ute på plats hos våra kunder.